บริการ : แฟ้มเอกสาร : Floder


แฟ้มเอกสาร : Floder

แฟ้มเอกสารต่างๆเช่น แฟ้มขนาด A5,A4 รูปแบบช่องใส่เอกสารสามารถผลิตได้ตามความต้องการ สามารถทำช่องใส่แผ่น CD/DVD หรือช่องเสียบนามบัตรได้

  • บริษัท วิชิตการพิมพ์ จำกัด เลขที่ 115 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • 034-410451-3

Social Contact


ผลงานCONTACT US

Say HELLO, we are waiting for every question you have, feel free to ask us. We don’t hesitate to answer at all you needs