บริการ : ถุงกระดาษ : Paper Bag


ถุงกระดาษ : Paper Bag

สามารถพิมพ์ถุงบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายแบบ เช่น ถุงกระดาษแบบคล้องเชือกถุงกระดาษแบบเจาะรู ถุงกระดาษรีไซเคิล (กระดาษน้ำตาล)หรือถุงแบบอื่นๆตวามความต้องการ

  • บริษัท วิชิตการพิมพ์ จำกัด เลขที่ 115 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  • 034-410451-3

Social Contact


ผลงานCONTACT US

Say HELLO, we are waiting for every question you have, feel free to ask us. We don’t hesitate to answer at all you needs